Varför fiber

Finns det inga alternativ till fiber?

 

Vid en rent teknisk jämförelse med andra bärare av bredbandstjänster finns det bara ett svar på frågan i rubriken: fiberkabeln är överlägsen vinnare över alla tänkbara alternativ!

De optiska fibrernas viktigaste fördelar gentemot koppartråd/koaxial är att:

    de har mycket högre överföringskapacitet, nästan obegränsad (1 000 000 Gbit/s)

    de är nästan avståndsoberoende, signalen kan nå >50 km utan försvagning

    de är okänsliga för störningar genom exempelvis åska

    de har inte samma begränsningar för symmetrisk överföring, dvs samma hastighet i båda riktningarna (download/upload), eftersom en anslutning alltid består av två separata fibertrådar

    de är billigare än koppartråd

    de är tunnare än koppartråd

    de är svåra att avlyssna eftersom optiska ledare inte avger elektromagnetiska fält på samma sätt som elektriska ledare gör

    de har lång livslängd och kan användas även om sändar/mottagarteknik utvecklas

    de är avsedda att användas för överföring av alla typer av data över långa avstånd. Kopparnäten byggdes för analog telefoni eller kabeltv.

 

Jämfört med mobilt bredband 4G

Med en fiberbaserad access behöver du inte dela accessen. Kapaciteten i en 4G-station delas av alla som använder den. 80 Mbit/s blir snabbt 5 Mbit/s om många använder stationen samtidigt avståndsoberoendet. 4G-signalen försvagas mycket snabbt när du kommer en bit ifrån masten. Oftast har 4G mycket sämre upload än download teoretisk överföringskapacitet. 4G-teknik (LTE) har en övre gräns, som bygger på radioteknikens begränsningar och i dagsläget ligger på ca 100 Mbit/s, med framtida LTE Advanced kanske 1Gbit/s

 

Och i praktiken – vad ska man välja?

Om du har turen att få ett erbjudande om att ansluta din fastighet med fiber, så har du i alla fall ett val. Många, många är än så länge utlämnade åt äldre eller svagare teknik, som inte kommer att kunna konkurrera med fibern i längden.

 

Bytet till fiberteknik för fast anslutning av villor, flerfamiljshus och företag måste göras förr eller senare.  För de flesta företag kommer god digital kommunikationsteknik att vara en överlevnadsfaktor. Och då är en fiberanslutning den absolut bästa lösningen. Kostnaden är för dessa företag försumbar i förhållande till nyttan.

 

Ur teknisk synvinkel är alltså fibern oslagbar, men är det ekonomiskt försvarbart? Som privathushåll har man kanske inte ännu upplevt behovet av bättre datakommunikation. ”ADSL eller internet via kabeltv fungerar tillräckligt bra, TV tar vi emot via Boxer, parabol eller kabeltvnätet, och telefonin har vi löst med både fasta och mobila abonnemang, eller bara mobilabonnemang.” Är det värt 15000 kr att få in en fiberkabel till villan? Och svaret är JA för de allra flesta! Därför att:

   - det är en långsiktig och prisvärd satsning på fastigheten, jämförbar med installation av värmepump, eller omläggning av taket

    -behovet av digitala tjänster för alla som vistas i fastigheten kommer att öka. Inte bara en dator och en TV-apparat, utan 10-tals apparater vill samtidigt utnyttja bredbandet(många TV-apparater, ljudanläggningar, datorer, surfplattor, smarta telefoner,    larm/övervakningsutrustning osv). Och varje apparat vill ha tillgång till mer och mer kapacitetskrävande tjänster som HDTV, hemladdning av filmer, ljudböcker, multimediala kurser online, videosamtal/konferenser med mera. Du och dina gäster behöver inte belasta det mobila bredbandsabonnemanget och urholka månadspotten, eftersom man kör via hemmanätet så ofta man kan.

    de flesta nätleverantörerna erbjuder finansiering av anslutningsavgiften, och många banker lämnar mycket förmånliga lånevillkor för den här typen av fastighetsinvestering. De har insett betydelsen av fiberanslutningen vid värdering av fastigheten.

 

Jämför med när elnäten introducerades. Många var övertygade om att de aldrig skulle behöva el i stugan. Det fanns ju vedspis och fotogenlampor och utvecklingen gick framåt – man kunde till och med köpa fotogenkylskåp! Då var det svårt att förutse hur bekvämt och i vissa fall nödvändigt det skulle bli med elektricitet – radiomottagare kopplade upp minsta torp med yttervärlden, tvättmaskinen revolutionerade hushållsarbetet, och sedan 1960-talet har hemmen översvämmats med nya elektriska bekvämligheter, som vi inte förstår hur våra farföräldrar klarade sig utan.

 

Just nu pågår ett gigantiskt teknikskifte. Alla experter vet att optisk fiber är det enda framtidssäkra alternativet. Utan fiber kan man inte fullt ut dra nytta av det moderna samhället.

 

Andra tekniker är på väg bort eller kommer bara att fungera som komplement. Framtidens kommunikation kommer att baseras på fiberteknik för fasta anslutningspunkter, och mobila lösningar för att skapa frihet och rörlighet i användandet av digitala tjänster.

 

Valet är ganska enkelt – blicka framåt och investera i din fastighet!