Stadgar

Föreningens stadgar finns att läsa här:

Förslag finns från styrelsen att göra några mindre ändringar av stadgarna. Ändringen krävs om föreningen skall jobba vidare efter kommunens och Övik energis plan på att stötta fiberföreningar i Örnsköldsvik kommun.

Förklaring till de föreslagna stadgeändringarna:

Efter antagna ändringar skulle de kompletta stadgarna lyda: