Byansvarig

Detta är en sida där vi samlar information för byansvariga under projekttiden.

Instruktioner

Instruktion till byansvarig

Grävanvisning

Kontaktuppgifter

Byansvariga
Kontaktuppgifter till byansvariga finns i det här dokumentet:

Projektgruppen
Under byggtiden har vi en gemensam projektgrupp med Övik Energi och föreningen.
Projektgruppen består av
Andreas Hägglund,
Kontaktperson byansvariga
 andreas.hagglund@faresta.net 070-2263340
Magnus Berglund,
Medlemsregister, etc
 magnus.berglund@faresta.net 070-2491939
Kjell Johansson kjell.johansson@faresta.net 070-5467519
Lilian Stenlund Johansson
Övik Energi
  
Daniel Wikström,
Övik Energi
  
Sture Andersson,
Kommunen
  

Andreas är den som agerar kontaktperson mellan byansvariga och projektgruppen. Magnus agerar sekreterare och hanterar medlemsfrågor. 

Frågor

Vid frågor som byansvarig inte kan lösa så lyfts dessa till projektgruppen.

Detta görs antingen genom att kontakta Andreas Hägglund (se ovan) eller genom att skriva in frågan i följande formulär:

Registrera ärende

Medlemslistor

Vår medlemslista finns på följande länk:

Nedan finns länkar till medlemslistor filtrerade på byansvarig:

Avtal
Anslutningsavtal
Här finns länk till anslutningsavtal ifall det är medlemmar som ännu ej skrivit under. 
Detta är det nya avtalet som innehåller dels ett erbjudande om ingrävning till fastighet och håltagning till huset. Det nya avtalet innehåller även ett lägre pris för sk. vilande anslutning.

Markavtal
Dessa distribuerades ursprungligen på papper med adress och fastighetsbet. förifyllt. Fyll i adress och fastighetsbeteckning för hand efter den rödmarkerade texten i dokumentet. 

Kartor
Här lägger vi upp de projekteringskartor vi får från Övik Energi. De senaste kartorna ligger överst.

2017-09-13


2017-04-032017-01

2017-012016-07

2016-07