Nyheter‎ > ‎

Statusuppdatering maj 2019

posted May 21, 2019, 12:19 PM by Magnus Berglund
Driftsatta anslutningar
I början av vintern kunde 88 st anslutningar kring Övervike, Ravesta, Brunsnäs, Älvsöden, Myckling, Näset och Bölen driftsättas. Hos 8 abonnenter hade man problem med fiberblåsning. Dessa kommer att anslutas nu snarast.

Gällande området Klingre, Trehörningen, Landsjö
Vi har goda nyheter! Det ledningsrättsärende man jobbat med under en tid blev klart förra veckan. Det innebär att hela det här området kommer att göras klart och driftsättas så snart som möjligt.
Det som sker nu:
- VTG kommer gräva återstående sträckor.
- Tomtschack hemma hos dom som beställt detta kommer genomföras.
- Installation och inblåsning av fiber genomförs.
- Västerlandsjö färdigställs efter samförläggningen med Vattenfall
är klar. 

För er som ska gräva på egen tomt så är det dags att göra detta nu, så att det är klart när installatörerna kommer. Vi kommer ut med mer info senare om var det finns tillgång på material, etc.

Det finns i dagsläget ingen färdig tidplan eftersom ledningsrätten blev klar så sent som förra veckan. Förhoppningen är uppstart av nätet under sommaren / tidig höst.

Gällande området Norrälvsjö, Sörälvsjö, Faresta
Tyvärr har vi sämre nyheter för det här området. Det saknas fortfarande tillstånd på några sträckor för att området skall kunna färdigställas. Övik Energi jobbar efter bästa förmåga för att hitta lösningar tillsammans med den aktuella markägaren.

Det är tyvärr omöjligt i dagsläget att veta när nödvändiga tillstånd är på plats.

Jag vill här flika in en lite reflektion. Ledningsdragningen av fibern behöver på vissa ställen passera privat mark. Övik Energi är då i behov att få tillstånd av markägaren för att dragningen skall bli av. Lyckas man inte komma överens direkt med markägaren finns möjlighet att begära så kallad ledningsrätt. Ledningsrätten prövas i första hand av Lantmäteriet. (Det är en sån ledningsrätt som nu är klar upp till Klingre).

Jag vet att många av er är ivriga att få tillgång till fiber, men jag hoppas ni har förståelse för att man måste följa de rättsprinciper som finns.

Det är många som hör av sig till Övik Energi med diverse tips rörande de här ledningsärendena. Jag kan dock försäkra er att Övik Energi sitter inne med den information som behövs. Har ni några synpunkter eller funderingar, vänd er i så fall i första hand till mig eller ordförande Olof Dahlberg.

Återställning / slutbesiktning
Så snart det torkat upp i marken kommer arbete med att återställning och slutbesiktning av grävda sträcka att påbörjas. I dagsläget har nästan inga sträckor återställts utan man vill helst göra detta på hela området på en gång.

Comments