Nyheter‎ > ‎

Statusuppdatering

posted Sep 26, 2019, 12:28 PM by Magnus Berglund
Här kommer en uppdatering av projektläget i fiberprojektet.

Vi har nu många fastigheter där det mesta är klart för aktivering. Under sommaren har det dock tyvärr uppstått några hinder som gjort att det ännu inte kommit igång.

I Landsjö saknas det elström till ett skåp. Anslutning är beställd sedan länge hos Vattenfall, men det drar ut på tiden. Nästa vecka kommer det komma till en temporär anslutning till skåpet vilket gör att Klingre-Trehörningen-området förhoppningsvis kommer igång under vecka 41-42. I Landsjö har beställda tomtschaketen nu kommit igång, och fiberblåsning kommer igång vecka 41-42. VTG kontaktar berörda fastighetsägare allt eftersom.

I Norrälvsjö stötte men under sommaren på berg där man skulle göra hålslagning under en väg. Vägen kommer behöva grävas av och man har nu fått klartecken hos kommunen för detta. Preliminärt görs detta 8:e oktober. Fiberarbeten kommer göras så snart som möjligt efter det. Efter detta kan allt återstående tändas upp (förutom två fastigheter i Faresta där det har uppstått en diskussion kring markavtal).

Arbetet med återställning och besiktning har gått lite trögt. Men vi i föreningen behöver göra ett jobb att se över var det kan behöva lagas till. Jag skulle vilja att byansvariga ser över sitt område, pratar med markägare, och återkopplar till mig (magnus.berglund@faresta.net).

/Magnus
Comments