Nyheter‎ > ‎

Projektuppstart!

posted Dec 18, 2016, 12:25 PM by Magnus Berglund
Vi får börja med att be om ursäkt för att vi varit dåliga med att komma med information under hösten. Många av oss i styrelsen har haft fullt upp på privat plan och det har varit relativt lugnt i fiberprojektet.

Men nu börjar det dock röra på sig! Vi har i veckan haft en projektuppstart för detaljprojekteringen av fibernätet. Detaljprojektering skall vara klar innan våren så att grävningen kan påbörjas så snart tjälen går ur backen.

Det kommer tillsättas en projektgrupp med några från oss och några från Övik Energi. Tillsammans med byansvariga ska vi se till att den grovprojekterade karta som finns nu skall förfinas till något som kan ligga till grund för grävningen.

Några av dom uppgifter som åligger fiberföreningen och byansvarigas i det här arbetet:
- Tillsammans med markägare och fastighetsägare förankra lämplig dragning av fiber
- Samla in nödvändiga markavtal
- Samla in kvarvarande anslutningsavtal
- Utstakning av exakt dragning av fiber.

Det är fortfarande så att fastighetsägare ansvarar för grävning på egen tomt. Avlämningspunkt mot fastighet stäms av med byansvarig. Detta kommer att finnas fiberslang att hämta ut för den som vill gräva in slang "i förväg". Vi kommer att komma med mer info och instruktioner om detta. 

Totalt är det ca 63 km fiber som skall grävas ner i området. Totala projektkostnaden ligger på 9,5 miljoner. Av dessa 9,5 miljoner är 60% bidragsfinansierat.

Det är en viktig uppgift vi i föreningen har och vi hoppas att byansvariga och alla fastighetsägare ställer upp på bästa sätt så att vi kan ro det här projektet i land. 

//Styrelsen, genom Magnus Berglund
Comments