Nyheter‎ > ‎

Full fart!

posted Mar 26, 2017, 1:43 PM by Magnus Berglund
Hej fibervänner,

Projekteringsarbetet för vårt fiberområde är i nu i full gång och grävning av området planeras dra igång så snart tjälen gått ur jorden.

Upplägget på det här projektet är så att Övik Energi sköter projektering, projektledning, byggandet och ekonomi för hela projektet. Vi i fiberföreningen har åtagit oss att hjälpa till med vår lokalkunskap för att hitta lämplig förläggning av fibern samt att få till stånd de markavtal som behövs.
Vi har som kanske bekant delat upp området i ett antal ansvarsområden med byansvariga. Vem som är ansvarig för vilket område framgår här:

För att det här ska bli ett lyckat projekt vill vi nu be alla våra medlemmar att hjälpa till och försöka hitta bra och konstruktiva lösningar på fiberdragningen.

Arbetsgången kommer att vara så här:
- Vi (föreningen) tillsammans med Övik Energi tar fram en ungefärlig kartor på hur fibern skall dras (precision inom någon meter).
- Innan grävning stakas tänkt sträckning ut med käppar. 
- Efter grävning kommer fibern mätas in exakt med GPS. Denna inmätning hamnar på "ledningskollen" som är en rikstäckande tjänst för var nedgrävda ledningar finns.
- Kartor med inmätt fiber skickas till markägare.

Vi vill poängtera att det är viktigt att vi samarbetar och att vi har bra dialog mellan markägare och byansvariga. Vid utstakning av käppar bör om möjligt markägare och byansvariga hjälpas åt.

Byansvariga har nu kartor på vilka vi kan rita in ändringar och förslag som tas till Övik Energi för uppdatering av underlagen. Tänk på att inte göra ändringar utan att fråga berörda markägare.

Vad gäller kommunala vattenledningar, elledningar och teleledningar så kommer dessa att markeras ut av berörda företag. Men finns det privata/byagemensamma vattenledningar så måste vi tänka på dom. Normalt sett ligger vattenledningar betydligt djupare (fibern grävs på 50-70 cm djup). Men tänk t.ex. på var stoppkranar finns och var det är lämplig att korsa vattenledningarna.

Anslutningsavtal
Vissa av er har ännu inte skrivit under anslutningsavtal. Har ni ändrat er och inte vill ha fiber - kontakta i så fall mig så skriver jag ut er ur föreningen. (Några kan redan ha sagt till byansvarig, men för att det inte ska ha uppstått missförstånd vill att ni kontaktar mig direkt.

Markavtal
Vi håller på att sammanställa listor på vilka markavtal som vi med nuvarande fiberdragning behöver. Vissa av er har fastigheter som vi vill passera med nuvarande sträckning. Ni kommer i så fall att få ett brev med markavtal vi vill att ni undertecknar. Vänd er till byansvariga om ni har synpunkter på dragningen.

Övik Energi har ändrat sig gällande markavtal för fiber som går på endast egen fastighet och bara är till för den fastigheten. Inga markavtal krävs nu i detta fall. (Detta är en anpassning efter hur andra gör). Tanken är helt enkelt att vill man ha fiber så ansvarar man själv på hur den dras på egen mark. Har ni redan tecknat avtal så behöver ni inget göra.

Ingrävning till huset
Det är bra om ni börjar fundera hur ni vill gräva in anslutningsledningen till egna huset. Den nedgrävda fibern kommer att avslutas in en dosa utanpå huset. Bakom den dosan skall finnas ett rör in. Från dosan på utsidan kopplas sedan en sk. patchkabel genom röret till en sk. tjänstefördelare som Övik Energi kommer skicka ut. Läs mer i följande presentation:

Innan grävningen vill vi att alla markerar med käpp var ni vill ha er avlämningspunkt mot fastigheten. Har ni möjlighet är det bra om ni gräver slang till er fastighet i förväg. Slang och övrig materiel kommer finnas att tillgå - mer information senare.
Stäm gärna av med er byansvarige var ni vill ha avlämningspunkt.

Jag vill påminna om att det nu finns möjlighet att köpa ingrävning + håltagning till huset för 2500:-. Tag kontakt med er byvärd om ni vill ha detta erbjudande.

Avslutningsvis
Upplägget på det här projektet där kommunen och Övik Energi gått in och tagit ett helhetsansvar för projektet är i min mening en förutsättning för att det här fiberprojektet blir av. Jag har stor respekt för de fiberföreningar som byggt sitt fibernät på egen hand, men det kräver tusentals nedlagda timmar för de ansvariga i projektet. Vår styrelse består uteslutande av heltidsarbetande småbarnsföräldrar, och jag kan för egen del säga att jag aldrig skulle haft den tid som krävs för att kunna bygga på egen hand.
Dessutom kommer i min mening ägande på det här nätet hamna på rätt ställe, nämligen hos en operatörsoberoende leverantör som dessutom har ett intresse i att nätet lever vidare - inte bara av ekonomiska skäl.

MEN: föreningen har fortfarande en uppgift att fylla, och vi kan inte luta oss tillbaka bara för att det är "kommunen" som bygger.
Projekt i den här storleksordning kommer aldrig att gå helt smärtfritt, men om vi alla hjälps åt och redan tidigt identifierar eventuella problem som kan dyka upp så kommer allt gå mycket smidigare.
Så återigen: hjälp er byansvarige och kom med konstruktiva förslag på lösningar.

/Mvh,
Magnus Berglund
Comments