Nyheter‎ > ‎

Återställning + besiktning

posted Jun 13, 2019, 12:45 PM by Magnus Berglund
VTG kommer att börja återställningsarbete och snygga till där man tidigare grävt. Vartefter det är klart kommer en slutbesiktning att göras.

Man vill gärna att en representant från föreningen är med på dom här besiktningarna. Uppgiften kommer i första hand ner på områdesansvariga för varje by.

Så i närtid:
- Om du är områdesansvarig men har förhinder för uppgiften - ta kontakt med mig eller Olof.
- Om du är markägare på sträckor där stomnätsfiber grävts - efter återställning, kontrollera att allt är återställt på ett tillfredställande sätt. Om inte - kontakt områdesansvarig.
- Vi kommer kontakta områdesansvarig när det blir dags för besiktning i
ditt område.

Vad gäller sträckor där man grävt på gräsmatta:
- Om det som är grävt är stomnät (dvs ej din egen anslutning) ska gräsmattan återställas till ursprungligt skick.
- Om det är tomtgrävning av Övik Energi (enligt 2500 kr avtalet) så görs endast en grovåterställning. Matjord / sådd / finputsning får man göra själv.

/Magnus
Comments