Nyheter‎ > ‎

2014-02-28

posted Mar 20, 2014, 6:57 AM by Magnus Berglund
Nu är vår hemsida igång! Vi planerar att kontinuerligt lägga ut information om vad som händer i föreningen på denna sida. Förutom det kommer vi inom snar framtid sätta upp e-post listor för att enklare kunna gå ut med information till medlemmarna.

Läget just nu är följande:
Föreningen är bildad. Vi heter  "Faresta Fiber Ekonomisk Förening". 

Arbetsgången framöver är följande:
  1. Skaffa medlemmar.
  2. Göra grov projektering av fibergrävning i vårt område, baserat på de medlemmar/fastigheter vi har
  3. Arbeta fram underlag för bidragsansökan.
  4. När (om) vi får bidrag kommer vi veta vad en anslutning kostar. Varje medlem kan då ta beslut om man vill vara med eller ej.
  5. Upphandla projektering, grävning, etc.
  6. Gräva, koppla in, etc.
För att kunna göra steg 2 krävs att de fastighetsägare som vill ha fiber är medlemmar i föreningen. Vi kommer bara att kunna söka bidrag för de fastigheter som är med i föreningen. Därför är det viktigt att alla som är (det minsta lilla) intresserade ansluter sig till föreningen. Tycker man att slutliga kostnaden blir för stor kan man senare gå ut föreningen. Det man kan förlora på att gå med nu är endast medlemsavgiften om 100 kr / år.
Läs mer hur man blir medlem på sidan: Medlemskap

Kommunen kommer stötta oss i det administrativa arbetet som kommer att krävas. Det verkar finnas en god vilja bland politikerna att hjälpa oss med detta vilket känns mycket positivt!

Vi kommer att behöva hjälp av alla ute i byarna. Exempelvis kommer vi behöva områdesansvariga som informerar om fiber och om hur man blir medlem i vår förening. Just nu saknar vi områdesansvarig i Övervike-området. Är du intresserad? Hör av dig till någon i styrelsen!

Comments