Faresta fiber är en ekonomisk förening med mål att boende i området kring Ravesta, Faresta, Landsjö i Örnsköldsviks kommun får tillgång till fibernät. Vi samarbetar med Övik Energi och fibernätet byggs nu under 2017/2018. 

För fastighetsägare finns en folder om hur ingrävning sista biten in till fastigheten går till. Den hittar ni här: Din fiberanslutning - steg för steg

Föreningen täcker in nedanstående område.

Mer detaljerad karta finns på kommunens sida för IT infrastrukturutveckling

På övriga sidor här hittar ni kontaktuppgifter och hur man gör för att bli medlem i föreningen.

Vi har även en Facebooksida. Gå gärna med där!


Senaste nyheterna

 • Statusuppdatering Här kommer en uppdatering av projektläget i fiberprojektet.Vi har nu många fastigheter där det mesta är klart för aktivering. Under sommaren har det dock tyvärr uppstått några hinder som gjort att det ännu inte kommit igång.I Landsjö saknas det elström till ett skåp. Anslutning är beställd sedan länge hos Vattenfall, men det drar ut på tiden. Nästa vecka kommer det komma till en temporär anslutning till skåpet vilket gör att Klingre-Trehörningen-området förhoppningsvis kommer igång under vecka 41-42. I Landsjö har beställda tomtschaketen nu kommit igång, och fiberblåsning kommer igång vecka 41-42. VTG kontaktar berörda fastighetsägare allt eftersom.I Norrälvsjö stötte men under sommaren på berg där man skulle göra hålslagning under en väg. Vägen ...
  Posted Sep 26, 2019, 12:28 PM by Magnus Berglund
 • Återställning + besiktning VTG kommer att börja återställningsarbete och snygga till där man tidigare grävt. Vartefter det är klart kommer en slutbesiktning att göras.Man vill gärna att en representant från föreningen är med på dom här besiktningarna. Uppgiften kommer i första hand ner på områdesansvariga för varje by.Så i närtid:- Om du är områdesansvarig men har förhinder för uppgiften - ta kontakt med mig eller Olof.- Om du är markägare på sträckor där stomnätsfiber grävts - efter återställning, kontrollera att allt är återställt på ett tillfredställande sätt. Om inte - kontakt områdesansvarig.- Vi kommer kontakta områdesansvarig när det blir dags för besiktning iditt område.Vad gäller sträckor där man grävt på gräsmatta:- Om det som är grävt är stomnät (dvs ej din egen ...
  Posted Jun 13, 2019, 12:45 PM by Magnus Berglund
 • Klart med sista markavtalen Vi har glädjande nyheter! Övik Energi och den berörda markägaren har under veckan lyckats komma överens om markavtal. Det innebär att det nu inte finns något hinder för att bygga klart fibernätet i vårt område.Eftersom avtalen är alldeles färska så har man ännu inte fått klart med VTG när det kan finnas maskiner på plats. Men man jobbar med att få allt klart så snart om möjligt.Sammanfattningsvis är statusen:- Grävning Näset -> Klingre kommer igång nästa vecka (v 25)- Fiberblåsning till fastigheter pågår för fullt.- Norrälvsjö/Sörälvsjö/Faresta, endast några småsträckor grävning återstår, kommer igång när maskiner finns.- Grävning på tomter, där grävning är beställd via Övik Energi ska också komma igång i närtid.För de som ska gräva ...
  Posted Jun 13, 2019, 12:21 PM by Magnus Berglund
 • Statusuppdatering maj 2019 Driftsatta anslutningarI början av vintern kunde 88 st anslutningar kring Övervike, Ravesta, Brunsnäs, Älvsöden, Myckling, Näset och Bölen driftsättas. Hos 8 abonnenter hade man problem med fiberblåsning. Dessa kommer att anslutas nu snarast.Gällande området Klingre, Trehörningen, LandsjöVi har goda nyheter! Det ledningsrättsärende man jobbat med under en tid blev klart förra veckan. Det innebär att hela det här området kommer att göras klart och driftsättas så snart som möjligt.Det som sker nu:- VTG kommer gräva återstående sträckor.- Tomtschack hemma hos dom som beställt detta kommer genomföras.- Installation och inblåsning av fiber genomförs.- Västerlandsjö färdigställs efter samförläggningen med Vattenfallär klar. För er som ska gräva på egen tomt så är det dags att göra detta nu ...
  Posted May 21, 2019, 12:19 PM by Magnus Berglund
 • Statusuppdatering Hej,Det var länge sen vi kom ut med ny information så jag tänker summera lite på vad som är på gång.Arbetet med grävningen av fiber har som ni kanske märkt inte kommit igång i den omfattning som vi hade hoppats på. Det verkar vara flera orsaker bakom att det blivit så. Bland annat har både projekteringen och leveransen av slang varit försenad. Vi i föreningen är inte direkt inblandade i själva projekteringen eller grävprojektet så det vi kan göra är att sitta still i båten och vänta. Övik Energi tänker kalla till en träff i höst där vi kommer att kunna hämta ut den materiel som behövs för genomföring genom vägg in i huset. Då kommer det finnas ...
  Posted Aug 17, 2017, 12:56 PM by Magnus Berglund
Showing posts 1 - 5 of 22. View more »